Nawigacja

Zmniejsz rozmiar czcionki Zwiększ rozmiar czcionki Wersja dla osób słabowidzących
Nasza strona wykorzystuje pliki cookies.
Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie.
Więcej informacji można znaleźć w Polityce Cookies.
Kliknij, aby zamknąć powiadomienie z informacją o wykorzystywaniu cookie
obrazek ozdobny Logo BIP obrazek ozdobny
Urząd Gminy Porąbka

Wyszukiwarka

Menu główne

Dane podmiotu
znacznik ozdobny Informacje ogólne
znacznik ozdobny Strategia
znacznik ozdobny Statut
znacznik ozdobny Regulamin organizacji urzędu
znacznik ozdobny Władze Gminy
znacznik ozdobny Rada
znacznik ozdobny Nagrania Wideo Sesji Rady Gminy Porąbka
znacznik ozdobny Komisje
znacznik ozdobny Wydziały i referaty
znacznik ozdobny Sposoby ustalania prawa
znacznik ozdobny Sposoby załatwienia spraw
znacznik ozdobny Rejestry i archiwa
znacznik ozdobny Majątek
znacznik ozdobny Inne
Spis podmiotów
znacznik ozdobny Jednostki organizacyjne
Menu przedmiotowe
znacznik ozdobny Ochrona Danych Osobowych w Urzędzie Gminy Porąbka
znacznik ozdobny Rejestr Umów
znacznik ozdobny Referendum
znacznik ozdobny Wybory
znacznik ozdobny Cmentarze Komunalne na ternie Gminy Porąbka
znacznik ozdobny Ewidencja szkół i placówek niepublicznych
znacznik ozdobny Raport o Stanie Gminy
znacznik ozdobny Sprawozdania
znacznik ozdobny Ogłoszenia
znacznik ozdobny Gospodarka Odpadami
znacznik ozdobny Uchwały
znacznik ozdobny Interpelacje i Zapytania Radnych
znacznik ozdobny Akty Prawa Miejscowego
znacznik ozdobny Apele,Stanowiska Rady Gminy
znacznik ozdobny Protokoły
znacznik ozdobny Zamówienia publiczne
znacznik ozdobny Postępowanie do 14 000 euro
znacznik ozdobny Postępowanie do 30 000 euro
znacznik ozdobny Współpraca z organizacjami pozarządowymi
znacznik ozdobny Profilaktyka i Przeciwdziałanie uzależnieniom
znacznik ozdobny Rekrutacja
znacznik ozdobny Ząrzadzenia
Inne
znacznik ozdobny Redakcja biuletynu
znacznik ozdobny Instrukcja obsługi
znacznik ozdobny Informacje nieopublikowane
znacznik ozdobny Objaśnienia skrótów
znacznik ozdobny Rejestr zmian
 

Treść strony

Referat Finansowy Kliknij, aby wydrukować bieżącą stronę
Nazwa
Podatek od środków transportowych - osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą i przedsiębiorstwa posiadające osobowość prawną

Opis
Na podstawie art.18 ust.2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym ( tj. Dz.U. z 2015r., poz.1515 ), oraz art.10 ust 1 i 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych (t.j. Dz.U z 2014r., poz 849.) .

Miejsce
Urząd Gminy Porąbka ul.Krakowska 3
Biuro Podatków pokój 12 II piętro.
 
Informacja
Tel: 33/ 827-28-34
fax: 33/ 827-28-00
Sposoby załatwienia spraw
Podmioty podlegające obowiązkowi podatkowemu składają deklaracje na podatek od środków transportowych w terminie do 15 lutego na dany rok podatkowy, a jeżeli obowiązek powstał po tym dniu - w terminie 14 dni od dnia zaistnienia okoliczności uzasadniających powstanie tego obowiązku.

Podatek jest płatny w dwóch ratach proporcjonalnie do czasu trwania obowiązku podatkowego, w terminie do dnia 15 lutego i do dnia 15 września każdego roku.
Termin załatwienia sprawy
do 30 dni.
Sposoby zlożenie deklaracji i załączników.
1. osobiście w urzędzie
2. pobranie formularza ze strony internetowej, wypełnienie oraz złożenie w urzędzie (osobiście lub pocztą)
3. za pomocą Komunikacji Elektronicznej poprzez platformę ePUAP:  Zakładka Formularz na ePUAP.Wypełniony formularz deklaracji i podpisany (podpisem kwalifikowanym  lub profilem zufanym) należy wysłać na ESP załączoną do formularzu deklarcji.


Płatność podatku
Wpłaty podatku można dokonać:
- w kasie Urzędu Gminy
- bezgotówkowo na rachunek Urzędu Gminy w Banku Spółdzielczym w Porąbce na konto  49 8124 0009 2001 0000 0824 0006
Tryb odwoławczy
Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Bielsku-Białej za pośrednictwem Wójta Gminy Porąbka w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji stronie.
Formularz na ePUAP
Podstawa prawna Wzoru Deklaracji na podatek od środków transportu.
Pliki
Dokumenty powiązane

Osoba odpowiedzialnaMaria Gałuszka
Data utworzenia21 lutego 2012
UdostępniłPatryk Smola
Data udostępnienia21 lutego 2012

    Data ost. zmiany: 18 stycznia 2019
    Wszystkie zmiany

Licznik odwiedzin: 10713109 Strona Urzędu Oficjalna strona o BIP

Wróć na początek strony