Nawigacja

Zmniejsz rozmiar czcionki Zwiększ rozmiar czcionki Wersja dla osób słabowidzących
Nasza strona wykorzystuje pliki cookies.
Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie.
Więcej informacji można znaleźć w Polityce Cookies.
Kliknij, aby zamknąć powiadomienie z informacją o wykorzystywaniu cookie
obrazek ozdobny Logo BIP obrazek ozdobny
Urząd Gminy Porąbka

Wyszukiwarka

Menu główne

Dane podmiotu
znacznik ozdobny Informacje ogólne
znacznik ozdobny Strategia
znacznik ozdobny Statut
znacznik ozdobny Regulamin organizacji urzędu
znacznik ozdobny Władze Gminy
znacznik ozdobny Rada
znacznik ozdobny Nagrania Wideo Sesji Rady Gminy Porąbka
znacznik ozdobny Komisje
znacznik ozdobny Wydziały i referaty
znacznik ozdobny Sposoby ustalania prawa
znacznik ozdobny Sposoby załatwienia spraw
znacznik ozdobny Rejestry i archiwa
znacznik ozdobny Majątek
znacznik ozdobny Inne
Spis podmiotów
znacznik ozdobny Jednostki organizacyjne
Menu przedmiotowe
znacznik ozdobny Ochrona Danych Osobowych w Urzędzie Gminy Porąbka
znacznik ozdobny Rejestr Umów
znacznik ozdobny Referendum
znacznik ozdobny Wybory
znacznik ozdobny Cmentarze Komunalne na ternie Gminy Porąbka
znacznik ozdobny Ewidencja szkół i placówek niepublicznych
znacznik ozdobny Sprawozdania
znacznik ozdobny Ogłoszenia
znacznik ozdobny Gospodarka Odpadami
znacznik ozdobny Uchwały
znacznik ozdobny Interpelacje i Zapytania Radnych
znacznik ozdobny Akty Prawa Miejscowego
znacznik ozdobny Apele,Stanowiska Rady Gminy
znacznik ozdobny Protokoły
znacznik ozdobny Zamówienia publiczne
znacznik ozdobny Postępowanie do 14 000 euro
znacznik ozdobny Postępowanie do 30 000 euro
znacznik ozdobny Współpraca z organizacjami pozarządowymi
znacznik ozdobny Profilaktyka i Przeciwdziałanie uzależnieniom
znacznik ozdobny Rekrutacja
znacznik ozdobny Ząrzadzenia
Inne
znacznik ozdobny Redakcja biuletynu
znacznik ozdobny Instrukcja obsługi
znacznik ozdobny Informacje nieopublikowane
znacznik ozdobny Objaśnienia skrótów
znacznik ozdobny Rejestr zmian
 

Treść strony

Aktualna współpraca z organizacjami Kliknij, aby wydrukować bieżącą stronę
2019-03-15 Symbol:  OPZ222
Ogłoszenie o konsultacjach społecznych projektu uchwały w sprawie uchwalenia Statutu Gminnego Ośrodka Kultury w Porąbce.
2018-08-30 Symbol:  OPZ201
Ogłoszenie o konsultacjach społecznych projektu uchwały -„Program współpracy Gminy Porąbka z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2019 rok”
2018-09-11 Symbol:  OPZ208
Wynik konsultacji projektu uchwały Rady Gminy Porąbka dot. Programu współpracy z organizacjami pożytku publicznego na 2019rok
2018-09-19 Symbol:  OPZ209
Wynik z przeprowadzonych konsultacji projektu uchwały Rady Gminy w sprawie zmian do Statutu Gminy Porąbka.
2018-09-19 Symbol:  OPZ210
Wynik z przeprowadzonych konsultacji projektu uchwały Rady Gminy w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Porąbka.
2018-09-19 Symbol:  OPZ211
Wynik z przeprowadzonych konsultacji projektu uchwały Rady Gminy w sprawie uchwały w sprawie określenia szczegółowych zasad wnoszenia inicjatyw obywatelskich, zasad tworzenia komitetów inicjatyw uchwałodawczych, zasad promocji obywatelskich inicjatyw uchwałodawczych i formalnych wymogów, jakim muszą odpowiadać składane projekty.
2019-01-02 Symbol:  OPZ213
Ogłoszenie o konkursie z zakresu Ochrony i Promocji Zdrowia w 2019 roku.
2019-01-03 Symbol:  OPZ214
Zaproszenie do udziału w pracach komisji konkursowych w 2019 roku.
2019-01-29 Symbol:  OPZ215
Rozstrzygnięcie wyników konsultacji społecznych dotyczących projektu uchwały w sprawie zmiany zasad i trybu udzielania dotacji celowej z budżetu Gminy Porąbka osobom fizycznym oraz wspólnotom mieszkaniowym, na cele związane z realizacją „Programu budowy i finansowania przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Porąbka w latach 2016-2020”.
2019-01-30 Symbol:  OPZ216
Ogłoszenie o wyniku konkursu ofert o dotacje na realizacje zadań publicznych z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2019 roku.

Strony 1 Przejdź do strony nr 2
Licznik odwiedzin: 10378318 Strona Urzędu Oficjalna strona o BIP

Wróć na początek strony